Tư duy ''biến chất thải thành tài nguyên'' - Một phương lớn trong nghiên cứu môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam
15 EP
Đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đô thị ở Việt Nam: Xây dựng nền móng cho tương lai
15 EP
Đề án ''Một số vấn đề về quy hoạch sử dụng đất ở đô thị Việt Nam và giải pháp''
15 EP
Giáo trình Trắc Địa
15 EP
Chất thải rắn đô thị
15 EP
Chất thải rắn Nông nghiệp và Nông thôn
15 EP
Chất thải rắn công nghiệp
15 EP
Tác động của ô nhiễm môi trường do chất thải rắn
15 EP
Báo cáo môi trường quốc gia
15 EP
Chất thải rắn Y tế
15 EP
Giới thiệu tự động hóa xử lý nước thải
15 EP
Báo cáo tổng hợp Nghiên cứu phát triển bền vững kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam
15 EP
Báo cáo Chiến lược phát triển giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020
15 EP
Khung phát triển ITS tại Việt Nam
15 EP
Kinh nghiệm trong việc ngầm hóa điện và thông tin trên đường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hồ Chí Minh
15 EP
Các tác động môi trường tiềm tàng của các công trình ngầm và biện pháp khắc phục giảm thiểu
15 EP
Quy hoạch đô thị thành phố Hồ Chí Minh cần sớm tổ chức không gian các công trình ngầm
15 EP
Phương pháp thi công hở trong xây dựng công trình ngầm thành phố
15 EP
Kỹ năng điều tra sự cố công trình và bài học
15 EP
Bãi đậu xe và dịch vụ công cộng ngầm tại công viên Lê Văn Tám. Kết cấu hạ tầng đô thị trong phát triển bền vững.
15 EP
Một số ý kiến về vấn đề xây dựng công trình ngầm đô thị ở Việt Nam
15 EP
Một số vấn đề thiết kế quy hoạch và cấu tạo công trình ngầm đô thị
15 EP
Các phương pháp đào kín trong thi công công trình ngầm đô thị và khả năng áp dụng vào Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh
15 EP
Kinh nghiệm thi công hầm Thủ Thiêm và các công trình ngầm, Metro trên thế giới
15 EP
Một số vấn đề về đánh giá và quản lý rủi ro trong xây dựng công trình ngầm đô thị
15 EP
Trang 2/3
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]