Công trình ngầm và không gian ngầm của Việt Nam hôm nay và ngày mai
15 EP
Quy hoạch ở Việt Nam: Nghĩ lại các thành phố!
15 EP
Vùng thủ đô trong vị thế mới
15 EP
Chiến lược quản lý quy hoạch thủ đô Hà Nội
15 EP
Thay đổi cấu trúc đô thị Hà Nội: Sự chuyển dịch và xu hướng phát triển
15 EP
Cơ quan tổ chức giao thông và mô hình quản lý doanh nghiệp khai thác
15 EP
Vận hành khai thác, quản  lý bãi đậu xe
15 EP
Thiết kế đô thị dọc theo các trục đường mới mở
15 EP
Thiết kế đô thị
15 EP
Quản lý một tuyến xe buýt
15 EP
Mô hình công nghệ và công trình xanh tại TP. Hồ Chí Minh
15 EP
Phát triển nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh
15 EP
Phương pháp triển khai thực hiện quy hoạch TP. Hồ Chí Minh
15 EP
Điều hành và đầu tư tài chính dịch vụ đô thị cấp nước và xử lý nước thải
15 EP
Khóa tập huấn về quản lý chất lượng nhà ở xã hội
15 EP
Cơ sở dữ liệu và hệ thống theo dõi quản lý đất đai và bất động sản
15 EP
Chung cư và khái niệm về sở hữu riêng trong chung cư ở TP. Hồ Chí Minh
15 EP
Bảo tồn di sản kiến trúc đô thị và triển vọng chiến lược quản lý di sản trong khu trung tâm lịch sử của TP. Hồ Chí Minh
15 EP
Quy trình đền bù giải tỏa và tái định cư trong quá trình cải tạo đô thị
15 EP
Trang 3/3
3
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]