Thông tin quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch : năm 2015

Vị trí : Xã Dương Tơ – Huyện  Phú Quốc – Tỉnh Kiên Giang

Thành phần hồ sơ:

1.Cảnh quan và giao thông

2.Hiện trạng

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(tma)

Date published: 12.07.2016 | 09:16
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu nghỉ dưỡng Đại Lộc Resort

Thông tin quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch : năm 2015

Vị trí : Xã Dương Tơ – Huyện  Phú Quốc – Tỉnh Kiên Giang

Thành phần hồ sơ:

1.Cảnh quan và giao thông

2.Hiện trạng

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]