Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2030

Địa điểm: Thuộc các xã Ninh Quang, Hợp Châu, Hồ Sơn, Tam Quan, Đại Đình và Đào Trù huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng diện tích: 6.020 ha

Các loại đất trong khu quy hoạch: Đất ở, đất công cộng, đất giáo dục, đất du lịch sinh thái, đất sân golf, đất du lịch tâm linh, đất du lịch thể thao, đất hạ tầng kỹ thuật, đất lâm nghiệm, đất mặt nước, công viên cây xanh, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật…..

Thành phần tài liệu bao gồm:

QH06: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

Bản đồ nền địa hình

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg).

(b)

Date published: 05.11.2016 | 14:14
Available in Ebook
Tỉnh, Thành phố khác
300 EP

Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 Phát triển du lịch, dịch vụ Khu vực chân núi Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2030

Địa điểm: Thuộc các xã Ninh Quang, Hợp Châu, Hồ Sơn, Tam Quan, Đại Đình và Đào Trù huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng diện tích: 6.020 ha

Các loại đất trong khu quy hoạch: Đất ở, đất công cộng, đất giáo dục, đất du lịch sinh thái, đất sân golf, đất du lịch tâm linh, đất du lịch thể thao, đất hạ tầng kỹ thuật, đất lâm nghiệm, đất mặt nước, công viên cây xanh, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật…..

Thành phần tài liệu bao gồm:

QH06: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

Bản đồ nền địa hình

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg).

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]