Thông tin quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch : năm 2014

Diện tích : 7.665 km2

Vị trí : Thủ đô Hà Nội, thành phố Nam Định, thành phố Ninh Bình, thành phố Phủ Lý

Thành phần hồ sơ:

1.Bản vẽ

2.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(tma)

Date published: 12.07.2016 | 08:03
Available in Ebook

Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2030

 

Thông tin quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch : năm 2014

Diện tích : 7.665 km2

Vị trí : Thủ đô Hà Nội, thành phố Nam Định, thành phố Ninh Bình, thành phố Phủ Lý

Thành phần hồ sơ:

1.Bản vẽ

2.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]