Sử dụng tường chắn đá hộc khi có sự chênh cao về cao độ nền giữa khu vực san nền và khu vực hiện trạng.
Date published: 27.08.2014 | 11:58
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Bản vẽ chi tiết cấu tạo tường chắn đá hộc

Sử dụng tường chắn đá hộc khi có sự chênh cao về cao độ nền giữa khu vực san nền và khu vực hiện trạng

 File bản vẽ định dạng Autocad(.Dwg)

(Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]