Trong khi thiết kế hệ thống thoát nước mưa, cần phải tính toán thuỷ lực mạng lưới đường cống thoát nước để chọn ra đường kính cống đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật,bảng tính áp dụng cho mạ
Date published: 25.08.2014 | 17:11
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Bảng tính toán thuỷ lực cống hộp cho hệ thống thoát nước mưa

Trong khi thiết kế hệ thống thoát nước mưa, cần phải tính toán thuỷ lực mạng lưới đường cống thoát nước để chọn ra đường kính cống đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật,bảng tính áp dụng cho mạng lưới sử dụng cống hộp.

File định dạng excel (.xls)

(Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]