Hồ sơ thiết kế trạm biến áp một cột 560KVA-22/0.4KV bao gồm các bản vẽ: Mặt bằng tuyến cáp ngầm và trạm biến áp, Sơ đồ nguyên lý trạm biến áp, Bố trí móng trụ đỡ máy biến áp và cáp cao thế,
Date published: 22.02.2014 | 14:27
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
100 EP

Cấp điện-Hồ sơ thiết kế trạm biến áp một cột

Hồ sơ thiết kế trạm biến áp một cột 560KVA-22/0.4KV bao gồm các bản vẽ sau:

Định dạng bản vẽ Autocad (.dwg)

1- Mặt bằng tuyến cáp ngầm và trạm biến áp

2- Sơ đồ nguyên lý trạm biến áp

3- Bố trí móng trụ đỡ máy biến áp và cáp cao thế

4- Chụp cực máy biến áp

5- Mặt đứng trạm biến áp

6- Mặt chiếu cạnh và bệ tủ hạ thế

7- Giá đỡ máy biến áp

8- Các mặt bệ tủ RMU

9- Tủ điện hạ thế hiện có 500V-600A

10- CÔ LI Ê treo tủ hạ thế lên cột

11- Mặt bằng tiếp địa

12- Hộp cáp hạ thế

13- Hộp cáp cao thế

14- Móng cột trạm biến áp

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]