Hồ sơ bản vẽ các chi tiết cấu tạo cấp nước bên ngoài bao gồm các bản vẽ sau: - Chi tiết hố van đồng hồ. - Chi tiết gối đỡ cút và hố van tay - Chi tiết trụ cứu hỏa và gối chặn
Date published: 21.02.2014 | 23:40
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Cấp nước-Bản vẽ chi tiết cấu tạo hố van đồng hồ, hố van tay, trụ cứu hỏa và gối đỡ

Hồ sơ bản vẽ các chi tiết cấu tạo cấp nước bên ngoài bao gồm các bản vẽ sau:

- Chi tiết hố van đồng hồ.

- Chi tiết gối đỡ cút và hố van tay

- Chi tiết trụ cứu hỏa và gối chặn

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]