Hồ sơ thỏa thuận đấu nối Cấp điện Khu đô thịbao gồm đầy đủ các nội dung sau:

-Thuyết minh xin thỏa thuận đấu nối

-Bản vẽ

-Công văn củ Chủ đầu tư xin thỏa thuận đấu nối

 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

Date published: 14.05.2017 | 10:32
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
50 EP

Hồ sơ thỏa thuận đấu nối Cấp điện Khu đô thị

Hồ sơ thỏa thuận đấu nối Cấp điện Khu đô thịbao gồm đầy đủ các nội dung sau:

-Thuyết minh xin thỏa thuận đấu nối

-Bản vẽ

-Công văn củ Chủ đầu tư xin thỏa thuận đấu nối

 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]