Thành phần bản vẽ:

1.Bản vẽ

2.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(bt)

Date published: 10.09.2016 | 14:12
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
30 EP

Kiểm toán tấm đan của ga thoát nước mưa dưới đường giao thông

Thành phần bản vẽ:

1.Bản vẽ

2.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(bt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]