Thành phần bao gồm: Bản vẽ mặt bằng và sơ đồ

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-huentt

Date published: 16.02.2017 | 14:52
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
20 EP

Bản vẽ cấp thoát nước nhà dân dụng - Nhà ở kinh doanh 3 tầng - Kích thước: 6m x 13,2m

 

Thành phần bao gồm: Bản vẽ mặt bằng và sơ đồ

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-huentt

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]