Thành phần quy hoạch bao gồm:

- Mặt bằng cấp thoát nước các tầng

- Sơ đồ đứng cấp thoát nước tòa nhà

- Chi tiết cấp thoast nước WC các tầng

- Chi tiết bể nước, bể tự hoại và hố ga ngăn hơi

- Chi tiết lắp đặt thiết bị cấp thoát nước

- Chi tiết bể nước - bể phốt - hố ga

- Thống kê khối lượng vật tư - thiết bị

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-huentt

Date published: 17.02.2017 | 11:52
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Bản vẽ cấp thoát nước Nhà ở gia đình 5 tầng - Diện tích: 38.3m2

Thành phần quy hoạch bao gồm:

- Mặt bằng cấp thoát nước các tầng

- Sơ đồ đứng cấp thoát nước tòa nhà

- Chi tiết cấp thoast nước WC các tầng

- Chi tiết bể nước, bể tự hoại và hố ga ngăn hơi

- Chi tiết lắp đặt thiết bị cấp thoát nước

- Chi tiết bể nước - bể phốt - hố ga

- Thống kê khối lượng vật tư - thiết bị

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-huentt

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]