Thành phần bao gồm:

- Mặt bằng cấp nước tổng thể

- Mặt bằng thoát nước tổng thể

- Mặt bằng cấp thoát nước gian thờ và nhà ngang

- Mặt bằng cấp thoát nước tầng mái

- Sơ đồ không gian cấp thoát nước tòa nhà

- Chi tiết cấp thoát nước khu WC1 - tầng 1

- Chi tiết cấp nước khu WC2,3 - tầng 1

- Chi tiết thoát nước khu W2,3 - tầng 1

- Chi tiết cấp thoát nước khu WC4 - tầng 1

- Chi tiết lắp đặt thiết bị

- Chi tiết bể phốt

- Bảng thống kế khối lượng vật tư

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-huentt

Date published: 16.02.2017 | 11:12
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
100 EP

Bản vẽ cấp thoát nước nhà từ đường - Diện tích: 283m2

Thành phần bao gồm:

- Mặt bằng cấp nước tổng thể

- Mặt bằng thoát nước tổng thể

- Mặt bằng cấp thoát nước gian thờ và nhà ngang

- Mặt bằng cấp thoát nước tầng mái

- Sơ đồ không gian cấp thoát nước tòa nhà

- Chi tiết cấp thoát nước khu WC1 - tầng 1

- Chi tiết cấp nước khu WC2,3 - tầng 1

- Chi tiết thoát nước khu W2,3 - tầng 1

- Chi tiết cấp thoát nước khu WC4 - tầng 1

- Chi tiết lắp đặt thiết bị

- Chi tiết bể phốt

- Bảng thống kế khối lượng vật tư

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-huentt

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]