Hồ sơ bao gồm:

1.      Dự toán

2.      Kết cấu

3.      Kiến trúc

Bản vẽ định dạng file Autocad(.dwg), Dự toán định dạng file Excel(.xls)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nlh)

Date published: 17.10.2016 | 16:10
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế Chung cư 5 tầng

Hồ sơ bao gồm:

1.      Dự toán

2.      Kết cấu

3.      Kiến trúc

Bản vẽ định dạng file Autocad(.dwg), Dự toán định dạng file Excel(.xls)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nlh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]