Thành phần hồ sơ bản vẽ bao gồm

Bản vẽ tổng mặt bằng tầng 1,2,3 và tầng mái (trong đó tầng 1,2,3 và nhà để xe, tầng mái là sân thể thao)

Bản vẽ mặt cắt

Bản vẽ phối cảnh minh họa

 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 17.05.2017 | 21:44
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế Nhà để xe kết hợp Sân thể thao – 50M x 58M, 3 tầng

Thành phần hồ sơ bản vẽ bao gồm

Bản vẽ tổng mặt bằng tầng 1,2,3 và tầng mái (trong đó tầng 1,2,3 và nhà để xe, tầng mái là sân thể thao)

Bản vẽ mặt cắt

Bản vẽ phối cảnh minh họa

 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]