Thành phần hồ sơ bản vẽ bao gồm

Bản vẽ tổng mặt bằng khu nhà ở thương mại

Các bản vẽ mặt bằng mẫu nhà

Các bản vẽ mặt cắt mẫu nhà

Các bản vẽ phối cảnh mẫu nhà

 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 17.05.2017 | 21:58
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế Nhà ở thương mại, 3 tầng, diện tích 150m2 đến 170m2

Thành phần hồ sơ bản vẽ bao gồm

Bản vẽ tổng mặt bằng khu nhà ở thương mại

Các bản vẽ mặt bằng mẫu nhà

Các bản vẽ mặt cắt mẫu nhà

Các bản vẽ phối cảnh mẫu nhà

 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]