Lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án xây dựng
50 EP
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Chế biến gỗ và sản xuất hàng nội thất xuất khẩu
40 EP
Tờ trình về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án phát triển trồng rừng
0 EP
Biên bản Kiểm điểm về đất và tài sản có trên đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
0 EP
Tờ trình về việc Phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 bãi chôn lấp chất thải rắn
0 EP
Hồ sơ dự thầu Thiết kế, cung cấp vật tư, xây dưng và lắp đặt thiết bị hòa đồng lưới điện trạm biến áp 110kV
100 EP
Mẫu dự toán lập theo phương pháp lập đơn giá xây dưng công trình
0 EP
Biện pháp thi công – Đường giao thông nông thôn
30 EP
Đề cương tư vấn giám sát xây dựng đường kè và các công trình phụ trợ
30 EP
Đề cương tư vấn giám sát xây dựng trường mầm non
30 EP
Biện pháp thi công – Nhà hiệu bộ, nhà bảo vệ
30 EP
Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình
0 EP
Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng
0 EP
Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở
0 EP
Đề cương nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đât năm …huyện...
50 EP
Quy trình thực hiện dự án đấu giá quyền sử đất
25 EP
Đề cương và nhiệm vụ khảo sát địa hình phục vụ xây dựng khu đô thị
35 EP
Thuyết minh: Chỉ dẫn thiết kế kỹ thuật thi công và nghiệm thu đường Bê tông nhựa
25 EP
Thuyết Minh: Chỉ dẫn thiết kế kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM
30 EP
Tính lún theo thời gian (theo 22TCN  262-2000)
25 EP
Thuyết minh: Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa
25 EP
Kiểm toán thiết kế tường chắn chiều cao Htb =3,5m
25 EP
File Excel Kiểm toán thiết kế tường chắn chiều cao Htb =1,5m
25 EP
Quy định về quản lý quy hoạch chung đô thị theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hồ Chí Minh đến năm 2025
25 EP
Bảng tính toán kết cấu áo đường cứng lập bằng bảng excel
25 EP
Trang 2/3
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]