Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới
150 EP
Hồ sơ Xin chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị
200 EP
Mẫu Hồ sơ yêu vầu và Hồ sơ dự thầu – Tư vấn thiết kế xây dựng
300 EP
Bảng tra hệ số theo QĐ số 79/QĐ/BXD ngày 15-2-2017
30 EP
Hồ sơ dự thầu Dự án cải tạo và nâng cấp đường
300 EP
Định mức vật tư trong xây dựng
0 EP
Mẫu Đề cương, phương án giám sát Đối với dự án di dời đường điện 110kV, 35kV, 22kV
30 EP
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng Tư vấn giám sát di chuyển đường điện 110kV
0 EP
Mẫu báo cáo giám sát, nhật ký, biên bản nghiệm thu Đối với dự án Xây dựng đường điện 110KV – Phần 2: Biên bản, mẫu phiếu
50 EP
Mẫu báo cáo giám sát, nhật ký, biên bản nghiệm thu Đối với dự án Xây dựng đường điện 110KV – Phần1: Tổng hợp báo cáo, nhật ký khảo sát
30 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư theo hình thức BT
300 EP
Lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án xây dựng
50 EP
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Chế biến gỗ và sản xuất hàng nội thất xuất khẩu
40 EP
Tờ trình về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án phát triển trồng rừng
0 EP
Biên bản Kiểm điểm về đất và tài sản có trên đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
0 EP
Tờ trình về việc Phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 bãi chôn lấp chất thải rắn
0 EP
Hồ sơ dự thầu Thiết kế, cung cấp vật tư, xây dưng và lắp đặt thiết bị hòa đồng lưới điện trạm biến áp 110kV
100 EP
Mẫu dự toán lập theo phương pháp lập đơn giá xây dưng công trình
0 EP
Biện pháp thi công – Đường giao thông nông thôn
30 EP
Đề cương tư vấn giám sát xây dựng đường kè và các công trình phụ trợ
30 EP
Đề cương tư vấn giám sát xây dựng trường mầm non
30 EP
Biện pháp thi công – Nhà hiệu bộ, nhà bảo vệ
30 EP
Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình
0 EP
Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng
0 EP
Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở
0 EP
Trang 2/3
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]