- Quy phạm trang bị điện- Phần 1- Quy định chung bao gồm 6 mục sau: + Phần chung + Lưới điện và cung cấp điện + Chọn tiết diện dây dẫn + Chọn thiết bị điện và dây dẫn theo điều kiện ng
Date published: 22.09.2014 | 16:05
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

11-TCN-18-2006- Quy phạm trang bị điện- Phần 1: Quy định chung

- Quy phạm trang bị điện- Phần 1- Quy định chung bao gồm 6 mục sau:

+ Phần chung

+ Lưới điện và cung cấp điện

+ Chọn tiết diện dây dẫn

+ Chọn thiết bị điện và dây dẫn theo điều kiện ngắn mạch

+ Đếm điện năng

+ Đo điện

+ Nối đất

ht-nth

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]