- Quy phạm trang bị điện- Phần 2- Hệ thống đường dẫn điện bao gồm 5 mục sau: + Hệ dẫn điện nhỏ điện áp đến 1KV + Hệ dẫn điện điện áp đến 35KV + Đường cáp lực điện áp đến 220KV
Date published: 22.09.2014 | 16:14
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

11-TCN-19-2006- Quy phạm trang bị điện- Phần 2: Hệ thống đường dẫn điện

- Quy phạm trang bị điện- Phần 2- Hệ thống đường dẫn điện bao gồm 5 mục sau:

+ Hệ dẫn điện nhỏ điện áp đến 1KV

+ Hệ dẫn điện điện áp đến 35KV

+ Đường cáp lực điện áp đến 220KV

+ Đường dây tải điện trên không điện áp đên 1KV

+ Đường dây tải điện trên không điện áp trên 1KV đến 500KV

ht-nth

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]