TCXDVN 394:2007- Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt trang thiết bị điện- Phần an toàn điện
15 EP
TCVN 9207:2012- Đặt đường dây dẫn điện trong nhà và công trình công cộng
0 EP
Quyết định số:1613/ QĐ-BNN- BKCN Tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết kế đê biển
0 EP
TCXDVN 261:2001 Bãi chôn lấp chất thải rắn – Tiêu chuẩn thiết kế
0 EP
Quy chuẩn QCVN 06:2011-BGTVT  Về tín hiệu đường sắt
0 EP
TCVN 8870:2011 Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình giao thông vận tải
0 EP
TCVN 8869:2011 Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất
15 EP
TCVN 8868:2011 Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết - không thoát nước và cố kết - thoát nước của đất dính trên thiết bị nén ba trục
0 EP
TCVN 8867:2011 Áo đường mềm – xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng benkelman
0 EP
TCVN 8866:2011 Mặt đường ô tô - xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát - thử nghiệm
0 EP
TCVN 8865:2011 Mặt đường ô tô – phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế iri
0 EP
TCVN 8863:2011 Mặt đường láng nhựa nóng - thi công và nghiệm thu
0 EP
TCVN 8861:2011 Áo đường mềm – xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng
0 EP
TCVN 8810:2011 Đường cứu nạn ô tô - yêu cầu thiết kế
0 EP
TCVN 9859:2013 Bến phà, bến cầu phao đường bộ - yêu cầu thiết kế
15 EP
TCVN 9842:2013 Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông - thi công và nghiệm thu
0 EP
TCVN 9436:2012 Nền đường ô tô – thi công và nghiệm thu
0 EP
TCVN 9208:2012 Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp
0 EP
TCVN 9167:2012 Công trình thủy lợi - đất mặn - quy trình rửa mặn
0 EP
TCVN 9166:2012 Công trình thủy lợi - yêu cầu kỹ thuật thi công bằng biện pháp đầm nén nhẹ
0 EP
TCVN 9154:2012 Công trình thủy lợi - quy trình tính toán đường hầm thủy lợi
0 EP
TCVN 9153:2012 Công trình thủy lợi - phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất
0 EP
TCVN 9151:2012 Công trình thủy lợi - quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâu
0 EP
TCVN 9149:2012 Công trình thuỷ lợi - xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan
0 EP
Trang 2/6
2
... 6
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]