TCXDVN 287:2004 Công trình thể thao – Sân thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế
0 EP
TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản về tính toán
0 EP
TCXDVN 288:2004 Công trình thể thao – Bể bơi – Tiêu chuẩn thiết kế
0 EP
TCXDVN 289:2004 Công trình thể thao – Nhà thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế
0 EP
TCVN 5065:1990 Khách sạn – Tiêu chuẩn thiết kế
0 EP
TCVN 9359:2012 Nền nhà chống nồm – Thiết kế và thi công
0 EP
TCVN 9394:2012 Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu
0 EP
TCVN 3907:2011 Trường mầm non – Yêu cầu thiết kế
0 EP
TCVN 8794:2011 Trường trung học – Yêu cầu thiết kế
0 EP
TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế
0 EP
QCVN 07:2012/BKHCN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông
0 EP
TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình
0 EP
TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu
0 EP
TCXDVN 375:2006 Thiết kế công trình chịu động đất
0 EP
TCXDVN 281:2004 Nhà văn hoá thể thao – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
0 EP
TCVN 9361:2012 Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu
15 EP
TCXDVN 60:2003 Trường dạy nghề – Tiêu chuẩn thiết kế
0 EP
TCXD 189:1996 Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thiết kế
0 EP
TCXDVN 361:2006 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế
0 EP
QCVN 09:2013/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả
0 EP
QCVN 06:2009/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
0 EP
TCXDVN 358:2005 Cọc khoan nhồi – Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông
0 EP
TCXDVN 326:2004 Cọc khoan nhồi – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
0 EP
TCXDVN-286-2003-Dong va ep coc-Tieu chuan thi cong va nghiem thu
0 EP
TCXD 205:1998 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế
0 EP
Trang 2/4
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]