\r\n Tài liệu sẽ hướng dẫn cách lập phương án tài chính cho các dự án sản xuất kinh doanh, giúp các doanh nghiệp lên kế hoạch đầu tư hiệu quả cho dự án.

\r\n

\r\n Tài liệu có 7 dự án khác nhau, bao gồm đầy đủ các bảng excel tính toán (.xls)  và thuyết minh phương án tài chính (.Doc)

\r\n

\r\n - Dự án 1: Dự án sản xuất gạch chịu nhiệt

\r\n

\r\n - Dự án 2: Dự án đầu tư sản xuất mỳ gói

\r\n

\r\n - Dự án 3: Dự án đầu tư kinh doanh vận chuyển hành khách

\r\n

\r\n - Dự án 4: Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy sản xuất nước đá

\r\n

\r\n - Dự án 5: Dự án đầu tư sản xuất sữa AusViet

\r\n

\r\n - Dự án 6: Dự án đầu tư khu công nghiệp Bắc Củ Chi

\r\n

\r\n - Dự án 7: Dự án đầu tư nhà máy nước ngầm Cát Lái

\r\n

\r\n  (Ht-ttmh)

Date published: 17.04.2015 | 15:23
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
50 EP

Lập phương án tài chính cho các dự án sản xuất kinh doanh phần 1 ( từ dự án 1-7)

\r\n Tài liệu sẽ hướng dẫn cách lập phương án tài chính cho các dự án sản xuất kinh doanh, giúp các doanh nghiệp lên kế hoạch đầu tư hiệu quả cho dự án.

\r\n

\r\n Tài liệu có 7 dự án khác nhau, bao gồm đầy đủ các bảng excel tính toán (.xls)  và thuyết minh phương án tài chính (.Doc)

\r\n

\r\n - Dự án 1: Dự án sản xuất gạch chịu nhiệt

\r\n

\r\n - Dự án 2: Dự án đầu tư sản xuất mỳ gói

\r\n

\r\n - Dự án 3: Dự án đầu tư kinh doanh vận chuyển hành khách

\r\n

\r\n - Dự án 4: Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy sản xuất nước đá

\r\n

\r\n - Dự án 5: Dự án đầu tư sản xuất sữa AusViet

\r\n

\r\n - Dự án 6: Dự án đầu tư khu công nghiệp Bắc Củ Chi

\r\n

\r\n - Dự án 7: Dự án đầu tư nhà máy nước ngầm Cát Lái

\r\n

\r\n  (Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]