Đồ án môn học gồm Bản vẽ file Autocad (.dwg), Thuyết minh định dạng word (.doc) , Bảng công tác định dạng excel (.xls)

Nội dung bao gồm:

1.Thuyết minh tổng hợp

2.Bảng công tác xây dựng

3.Bản vẽ (14 bản vẽ)

- Bố trí mặt bằng công trường

- Bình đồ khu vực

- Bố trí chung

- Bố trí mặt bằng công trường

- Bảng tổng hợp khối lượng

- Cấu tạo trụ cầu

- Bố trí cốt thép trụ cầu

- Thiết kế tổ chức thi công trụ cầu

- Phân phối bê tông và ván khuôn

- Bố trí ván khuôn

Date published: 01.06.2016 | 07:32
Available in Ebook
Quản lý và thi công xây dựng
100 EP

Đồ án tổ chức thi công trụ cầu

Đồ án môn học gồm Bản vẽ file Autocad (.dwg), Thuyết minh định dạng word (.doc) , Bảng công tác định dạng excel (.xls)

Nội dung bao gồm:

1.Thuyết minh tổng hợp

2.Bảng công tác xây dựng

3.Bản vẽ (14 bản vẽ)

- Bố trí mặt bằng công trường

- Bình đồ khu vực

- Bố trí chung

- Bố trí mặt bằng công trường

- Bảng tổng hợp khối lượng

- Cấu tạo trụ cầu

- Bố trí cốt thép trụ cầu

- Thiết kế tổ chức thi công trụ cầu

- Phân phối bê tông và ván khuôn

- Bố trí ván khuôn

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]