Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Hồi, hiện trạng sử dụng đất xã Ngọc Hồi, quy hoạch sử dụng đất xã Ngọc Hồi, quy hoạch trung tâm xã Ngọc Hồi
Date published: 09.04.2015 | 15:14
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Hồi-H.Thanh Trì-TP.Hà Nội

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Tờ trình, quyết định

3- Bản vẽ

+ 01: Bản vẽ hiện trạng và liên hệ vùng

+ 02: Bản vẽ tổng hợp hạ tầng

+ 03: Bản vẽ định hướng QH điểm dân cư nông thôn

+ 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ 05: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ 06: Bản vẽ hướng dẫn mẫu nhà

+ 07: Bản vẽ sử dụng đất

+ 08: Bản vẽ giao thông

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file Word

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]