Thông tin quy hoạch:

-Thời gian lập quy hoạch: năm 2012

-Vị trí: Khu kinh tế Vân Đồn - Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ: Bản vẽ

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

Date published: 21.07.2016 | 04:11
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực đảo Ngọc Vừng

Thông tin quy hoạch:

-Thời gian lập quy hoạch: năm 2012

-Vị trí: Khu kinh tế Vân Đồn - Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ: Bản vẽ

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]