- Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoạch chi tiết khu đô thị du lịch sông Giá – Thủy Nguyên – Hải Phòng:  Là đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng không gian hai bên bờ sông Gía nhằm khai thác cảnh quan thiên nhiên gắn với phát triển kinh tế của vùng và đảm bảo môi trường sinh thái.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị du lịch  sông Gía là tiền đề đẩy nhanh quá trình phát triển tiền năng du lịch địa phương. Là điều kiện thuận lợi để  thực hiện nhanh quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Để sớm hoà nhập với nhịp độ phát triển kinh tế chung của cả  khu vực,

 

Đồ án bao gồm các bản vẽ như sau:

-Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-Giới thiệu tiềm năng du lịch của huyện Thủy Nguyên – Hải Phòng

-Bản đồ phân tích đánh giá hiện trạng sử dụng đất

-Các sơ đồ nghiên cứu lý thuyết

-Một số kinh nghiệm tham khảo

-Sơ đồ cơ cấu

-Bản đồ sử dụng đất tỷ lệ 1/2.000

-Bản đồ định hướng phát triển không gian tỷ lệ 1/2.000

-Bản đồ quy hoạch hoạch chi tiết cụm công trình tỷ lệ 1/500

-Phối cảnh và tiểu cảnh minh họa

-Công trình điển hình

-Định hướng san nền và thoát nước mưa

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file ảnh khổ lớn (2.828x2.000 pixel) (.jpg), bản vẽ nền file Autocad (.dwg), thuyết minh định dạng file word (.dwg)

(b)

Date published: 03.02.2015 | 18:18
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
30 EP

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoạch chi tiết khu đô thị du lịch sông Giá – Thủy Nguyên – Hải Phòng

- Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoạch chi tiết khu đô thị du lịch sông Giá – Thủy Nguyên – Hải Phòng:  Là đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng không gian hai bên bờ sông Gía nhằm khai thác cảnh quan thiên nhiên gắn với phát triển kinh tế của vùng và đảm bảo môi trường sinh thái.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị du lịch  sông Gía là tiền đề đẩy nhanh quá trình phát triển tiền năng du lịch địa phương. Là điều kiện thuận lợi để  thực hiện nhanh quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Để sớm hoà nhập với nhịp độ phát triển kinh tế chung của cả  khu vực,

 

Đồ án bao gồm các bản vẽ như sau:

-Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-Giới thiệu tiềm năng du lịch của huyện Thủy Nguyên – Hải Phòng

-Bản đồ phân tích đánh giá hiện trạng sử dụng đất

-Các sơ đồ nghiên cứu lý thuyết

-Một số kinh nghiệm tham khảo

-Sơ đồ cơ cấu

-Bản đồ sử dụng đất tỷ lệ 1/2.000

-Bản đồ định hướng phát triển không gian tỷ lệ 1/2.000

-Bản đồ quy hoạch hoạch chi tiết cụm công trình tỷ lệ 1/500

-Phối cảnh và tiểu cảnh minh họa

-Công trình điển hình

-Định hướng san nền và thoát nước mưa

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file ảnh khổ lớn (2.828x2.000 pixel) (.jpg), bản vẽ nền file Autocad (.dwg), thuyết minh định dạng file word (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]