Chi tiết cấu tạo rãnh và đường rãnh xả thoát nước
50 EP
Bản vẽ chi tiết các dạng gia cố mái ta luy
35 EP
Chi tiết cấu tạo kè hồ H=3m.
30 EP
Chi tiết tường chắn đá hộc kết hợp tường rào H=0.8-2m
70 EP
Bản vẽ chi tiết tường chắn đá hộc xây trong khu đô thị, chiều cao từ 1M đến 2M
25 EP
Bản vẽ chi tiết cấu tạo tường chắn đá hộc
40 EP
Thiết kế kè đá hộc
25 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]