Mẫu Hồ sơ yêu vầu và Hồ sơ dự thầu – Tư vấn thiết kế xây dựng
300 EP
Bài giảng luật đấu thầu
15 EP
Bài giảng luật xây dựng
15 EP
Quyết định 06/2010/QĐ-BKH Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
15 EP
Luật 61:2005:QH11 Luật Đấu thầu
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]