Đồ án kết cấu - Khung bê tông cốt thép trục 3
30 EP
Đồ án thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng
25 EP
Đồ án môn học nền móng – Kết cấu móng
25 EP
Đồ án môn học – Kết cấu móng cọc và móng nông
25 EP
Thiết kế khung ngang thép nhà công nghiệp – Kích thước 27mx135m
25 EP
Đồ án môn học – Thiết kế khung thép nhà công nghiệp – Kích thước 28mx120m
25 EP
Hướng dẫn đồ án kết cấu bê tông 1
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]