Bản vẽ cấp thoát nước Nhà ở dân dụng 3 tầng - Diện tích: 140m2
50 EP
Bản vẽ cấp thoát nước Nhà ở gia đình 5 tầng - Diện tích: 38.3m2
50 EP
Bản vẽ cấp thoát nước Nhà lô phố 5 tầng - Diện tích: 89,5m2
30 EP
Bản vẽ cấp thoát nước nhà dân dụng - Nhà ở kinh doanh 3 tầng - Kích thước: 6m x 13,2m
20 EP
Bản vẽ cấp thoát nước nhà từ đường - Diện tích: 283m2
100 EP
Biện pháp thi công cọc khoan nhồi
30 EP
Bản vẽ bể xử lý nước thải sơ bộ
30 EP
Hồ sơ thiết kế Trụ sở làm việc 56m x 24,6m 14 tầng - Phần 3: Dự toán
50 EP
Hồ sơ thiết kế Trụ sở làm việc 56m x 24,6m 14 tầng - Phần 2: Cấp thoát nước
50 EP
Hồ sơ thiết kế Trụ sở làm việc 56m x 24,6m 14 tầng - Phần 1: Kiến trúc
50 EP
Trang 1/26
1
... 26
Video Xây Dựng
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]