Mẫu Hồ sơ yêu vầu và Hồ sơ dự thầu – Tư vấn thiết kế xây dựng
300 EP
Quyết định 06/2010/QĐ-BKH Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
15 EP
Thông tư số 15/2010/TT-BXD Quy định lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu dịch vụ tư vấn
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]