Đồ án tốt nghiệp bộ môn cầu đường - Cầu bê tông cốt thép DƯL 3 nhịp 56+80+56m và 2 nhịp bê tông cốt thép ƯLT 2x33m
50 EP
Đồ án kết cấu - Khung bê tông cốt thép trục 3
30 EP
Bản vẽ thiết kế kỹ thuật cầu BTCT dài 74M, 3 nhịp, bề rộng 10M, dầm ngang cấu tạo chữ L
100 EP
Đồ án cầu bê tông cốt thép – Thiết kế cầu dầm bản rỗng lắp ghép, L = 19,5m
30 EP
Đồ án môn học – kết cấu bê tông cốt thép dầm chữ T – Dài 17m
30 EP
Chi tiết hào kỹ thuật trên hè và dưới đường -1.4m
30 EP
Bài giảng Tổng thế các biện pháp thi công các dạng nhịp cầu
20 EP
Bài giảng biện pháp thi công phần dưới kết cấu cầu
30 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cầu BTCT dầm T, 1 nhịp, dài 12M- Phần 1: Bình đồ, trắc dọc và cấu tạo chung cầu
100 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cầu BTCT dầm T, 1 nhịp, dài 12M- Phần 2: Kết cấu dầm
50 EP
Trang 1/7
1
... 7
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]