Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng bệnh viện
70 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc – Bệnh viện đa khoa thị xã Phúc Yên
30 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc – Bệnh viện sản nhi – Diện tích khoảng 46.273m2
30 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy bệnh viện
150 EP
Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế sơ đồ nguyên lý tủ hòa đồng bộ 800KVA
25 EP
Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế hệ thống cấp điện bệnh viện (Phần 5)
25 EP
Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế hệ thống cấp điện bệnh viện (Phần 4)
25 EP
Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế hệ thống cấp điện bệnh viện (Phần 3)
25 EP
Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế hệ thống cấp điện bệnh viện ( Phần 2)
25 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]