Đồ án tốt nghiệp cầu - Cầu bê tông cốt thép dự ứng lực
150 EP
Đồ án tốt nghiệp bộ môn cầu đường - Cầu bê tông cốt thép DƯL 3 nhịp 56+80+56m và 2 nhịp bê tông cốt thép ƯLT 2x33m
50 EP
Đồ án kết cấu - Khung bê tông cốt thép trục 3
30 EP
Đồ án cầu bê tông cốt thép – Thiết kế cầu dầm bản rỗng lắp ghép, L = 19,5m
30 EP
Chi tiết hào kỹ thuật trên hè và dưới đường -1.4m
30 EP
Đồ án Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cân bằng
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]