Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và bảo trì phần kiến trúc công trình cao tầng
50 EP
Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và bảo trì phần kết cấu công trình cao tầng
50 EP
Mẫu thuyết minh TKBVTC công trình tổ hợp khách sạn, thương mại  và nhà ở cao 28 tầng.
100 EP
Mẫu thuyết minh thiết kế thi công và chỉ dẫn kỹ thuật vật liệu phần cảnh quan của công trình tòa nhà hỗn hợp 50 tầng
100 EP
Thuyết minh chỉ dẫn kỹ thuật và bảo trì cấp thoát nước trong nhà
30 EP
Chỉ dẫn kỹ thuật thi công hệ thống cơ điện (M&E) công trình nhà cao tầng
70 EP
Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và quy trình nghiệm thu công trình hạ tầng kỹ thuật
70 EP
Chỉ dẫn kỹ thuật nhà cao tầng
50 EP
TCVN 9382:2012 Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]