Thuyết minh chỉ dẫn kỹ thuật và bảo trì cấp thoát nước trong nhà
30 EP
Chỉ dẫn kỹ thuật thi công hệ thống cơ điện (M&E) công trình nhà cao tầng
70 EP
Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và quy trình nghiệm thu công trình hạ tầng kỹ thuật
30 EP
Chỉ dẫn kỹ thuật nhà cao tầng
50 EP
TCVN 9382:2012 Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]