Bảng Excel tính toán Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn theo TT05/2017/TT-BXD
30 EP
Bảng Excel tính toán Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo TT05/2017/TT-BXD
30 EP
Bảng Excel tính toán Chi phí lập đồ án quy hoạch vùng theo TT05/2017/TT-BXD
30 EP
Mẫu dự toán lập theo phương pháp lập đơn giá xây dưng công trình
0 EP
Thông tư 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
0 EP
Nghị định 32/2015/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
0 EP
TT 01/2015/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
0 EP
Bài giảng kinh tế xây dựng
15 EP
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2013
0 EP
Công văn số 97/BXD-KTTC về công bố định mức chi phí lập quy hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng
0 EP
Trang 1/3
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]
Open popup