Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới
150 EP
Hồ sơ Xin chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị
200 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư theo hình thức BT
300 EP
Lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án xây dựng
50 EP
Thuyết minh và Bảng tính toán đánh giá hiệu quả kinh tế (phương án tài chính) của dự án đầu tư xây dựng nhà cao tầng
100 EP
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Chế biến gỗ và sản xuất hàng nội thất xuất khẩu
40 EP
Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã đồng bằng
15 EP
Thông tư số 03/2009/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
0 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]