Thuyết minh dự án đầu tư Khu nghỉ dưỡng Spa tắm bùn khoáng
100 EP
Thuyết minh và bảng tính toán phương án tài chính ( hiệu quả kinh tế) dự án khu nhà ở
150 EP
Thuyết minh phương án tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội của dự án khu đô thị mới
100 EP
Bảng Excel tính toán phương án tài chính dự án đầu tư khu đô thị mới ở Bắc Giang
100 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới
150 EP
Lập phương án tài chính cho các dự án sản xuất kinh doanh phần 1 ( từ dự án 1-7)
50 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]