Thuyết minh phương án tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội của dự án khu đô thị mới
100 EP
Bảng Excel tính toán phương án tài chính dự án đầu tư khu đô thị mới ở Bắc Giang
100 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới
150 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]