Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
150 EP
Thông tư số 24/2016/TT-BXD về sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng
0 EP
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
0 EP
Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng
50 EP
Bảng Excel tính toán phương án tài chính dự án đầu tư khu đô thị mới ở Bắc Giang
100 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính ( hiệu quả đầu tư) dự án công trình nhà cao tầng
150 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc
150 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới
150 EP
Bảng tra hệ số theo QĐ số 79/QĐ/BXD ngày 15-2-2017
30 EP
Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Văn phòng cho thuê
70 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]