Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
0 EP
Mẫu dự toán lập theo phương pháp lập đơn giá xây dưng công trình
0 EP
Tổng quan về công tác định giá xây dựng
15 EP
Nghị định 32/2015/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
0 EP
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2013
0 EP
Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 01, 02, 3 và quý I năm 2014
0 EP
TT 08/2010/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
0 EP
BG-Bài giảng lập dự toán công trình bằng excell
15 EP
Chỉ số giá xây dựng Hà Nội tháng 10, 11, 12 và quý IV và năm 2013
0 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]