Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới
150 EP
Thuyết minh và Bảng tính toán đánh giá hiệu quả kinh tế (phương án tài chính) của dự án đầu tư xây dựng nhà cao tầng
100 EP
Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và hiệu quả đầu tư của dự án xây dựng
15 EP
Một số vấn đề về đánh giá và quản lý rủi ro trong xây dựng công trình ngầm đô thị
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]