Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cấp điện chiếu sáng khu công viên
150 EP
Mẫu bảng tính toán các thông số điện cho mạng lưới cấp điện khu đô thị
100 EP
Thuyết minh phương án tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội của dự án khu đô thị mới
100 EP
Mẫu hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi (lập dự án đầu tư) khu đô thị mới được lập năm 2017
300 EP
Bảng Excel tính toán phương án tài chính dự án đầu tư khu đô thị mới ở Bắc Giang
100 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới
150 EP
Trang 1/8
1
... 8
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]