Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Chế biến gỗ và sản xuất hàng nội thất xuất khẩu
40 EP
Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 nhà máy sản xuất gạch Xã Tiền An – Huyện Yên Hưng – Quảng Ninh
50 EP
Quy hoạch Cảng chuyên dụng và nhà máy sản xuất kết cấu thép Huyện Yên Hưng-Quảng Ninh
50 EP
Quy hoạch chi tiết 1/500 nhà máy sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu Huyện Yên Hưng-Quảng Ninh
40 EP
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật – Nhà máy sản xuất gia công, in ấn bao bì các loại và sản xuất văn phòng phẩm
30 EP
Phương án quy hoạch Khu cảng chuyên dụng và nhà máy sản xuất kết cấu thép, quy mô 125 ha
30 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]