Bảng tra hệ số theo QĐ số 79/QĐ/BXD ngày 15-2-2017
30 EP
Quyết định 02/2001/QĐ-TCDL – Quyết định của tổng cục trưởng tổng cục du lịch về việc sửa bổ sung, sửa đổi Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn
0 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư theo hình thức BT
300 EP
Mẫu quyết định Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 bãi chôn lấp chất thải rắn
0 EP
Quyết định 759/QĐ-UBND Phê duyệt diện tích miễn thủy lợi phí năm 2016 cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh
0 EP
Quyết định số 88/2013/QĐ-UBND - Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã An Lão, huyện Bình Lục.
0 EP
Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND Quy định về giá các loại đất tại Hà Nội năm 2014
0 EP
Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND Ban hành quy định đo đặc bản đồ tại Hà Nội
0 EP
Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
25 EP
Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Hà Nội
0 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]