Tiêu đề	Nghị định 23/2016/NĐ-CP Về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng  Chủ đề	Tiêu chuẩn quy phạm-Hạ tầng kỹ thuật  Phần nội dung	1. Nghị định này quy định về các hoạt
0 EP
Ứng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất tỉnh Kon Tum giai đoạn 2005- 2010
15 EP
Đề cương nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đât năm …huyện...
50 EP
Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 Qui định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
0 EP
Đề án ''Một số vấn đề về quy hoạch sử dụng đất ở đô thị Việt Nam và giải pháp''
15 EP
Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai-Đại học Thái Nguyên
15 EP
Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]