Thiết kế điển hình 86 - 06X - Tường chắn đất bê tông và đá xây
30 EP
Dự án cải tạo mạng lưới giao thông – Tường chắn đỡ mái taluy
50 EP
Dự án cải tạo mạng lưới giao thông – Tường chắn vai
50 EP
Chi tiết mặt đường, bó vỉa, lát hè, lối đi dạo và tường chắn
30 EP
Đề cương tư vấn giám sát xây dựng đường kè và các công trình phụ trợ
30 EP
Chi tiết cấu tạo kè hồ H=3m.
30 EP
Chi tiết tường chắn đá hộc kết hợp tường rào H=0.8-2m
70 EP
Bài tập lớn tường chắn đất
15 EP
Bản vẽ chi tiết tường chắn đá hộc xây trong khu đô thị, chiều cao từ 1M đến 2M
25 EP
Cọc và tường Barrette
15 EP
Trang 1/3
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]