Mẫu hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi (lập dự án đầu tư) khu đô thị mới được lập năm 2017
300 EP
Phương án tài chính sơ bộ trong Hồ sơ xin chủ trương đầu tư
100 EP
Mẫu Tổng mức đầu tư sơ bộ trong hồ sơ đề xuất dự án theo hình thức BT
100 EP
Bảng Excel tính toán phương án tài chính dự án đầu tư khu đô thị mới ở Bắc Giang
100 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính ( hiệu quả đầu tư) dự án công trình nhà cao tầng
150 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc
150 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới
150 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư theo hình thức BT
300 EP
Lập phương án tài chính cho các dự án sản xuất kinh doanh phần 1 ( từ dự án 8-14)
50 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]