Mẫu Hồ sơ yêu vầu và Hồ sơ dự thầu – Tư vấn thiết kế xây dựng
300 EP
Hồ sơ dự thầu Dự án cải tạo và nâng cấp đường
300 EP
Thông tư 14/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
0 EP
Hồ sơ dự thầu Thiết kế, cung cấp vật tư, xây dưng và lắp đặt thiết bị hòa đồng lưới điện trạm biến áp 110kV
100 EP
Bài giảng luật đấu thầu
15 EP
Bài giảng luật xây dựng
15 EP
TT 01/2012/TT-BXD Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
15 EP
Quyết định 06/2010/QĐ-BKH Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
15 EP
Nguyên tắc chung quản lí công trình xây dựng.
15 EP
Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT Quy định lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn
0 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]